Storage revolution at CeBIT

Compuverde will visit CeBIT. Our Vice President participated on a press conference and held a speech. Below is a press release for the Swedish media and the program from the press event.

Karlskrona, Sverige, 10 februari 2017 – I detta nu pågår en revolution inom utvecklingen av datalagring: Software Defined Storage. Compuverde, ett svenskt bolag, är ledande i denna utveckling. Stora IT-bolag runt om i världen, bland annat USA och Japan vänder sig nu till Sverige och Compuverde. Med Compuverde’s arkitektur kan IT-bolag undvika kostsamma och tidskrävande uppgraderingar genom att bygga ut kapaciteten horisontellt efter behov.

Faktum är att 90% av all världens data är skapad under de senaste två åren. Drivkrafterna bakom denna exponentiella ökning är många. Redan innan du föds börjar lagringsräknaren ticka genom exempelvis ultraljudsfilmer från BVC, och med ständigt nya tjänster inom e-hälsa ser denna trend ut att följa dig livet ut. Nya regler och direktiv för hur länge data måste sparas på till exempel videoövervakning genererar oerhörda datamängder. Företag som tidigare inte platsade på IT-kartan har sedan länge mängder av data sparat i molnbaserade tjänster. Denna explosionsartade ökning av data tillsammans med att den genomsnittliga IT budgeten ökar med bara 3% per år medför att man måste lagra data på ett nytt, smartare och effektivare sätt.

Traditionella lagringssystem är inte anpassade för denna enorma ökning, de är helt enkelt inte tillräckligt skalbara och effektiva. Compuverde har förenklat sättet att bygga datacenter radikalt. Genom att utgå ifrån Web-Scale arkitekturer som tidigare endast fanns hos stora Internet bolag, såsom Google, Facebook och Amazon, har Compuverde byggt sin hyper scale och hyper converged lösning för alla bolag, stora som små.

Under våren kommer Compuverde att medverka vid ett flertal mässor runt om i världen med början på CeBIT i Tyskland. CeBIT är en samlingspunkt för hela IT-industrin som ger IT-bolag möjlighet att nå ut med sitt budskap till en bredare publik. Precis som förra året kommer Compuverde i år att ställa ut tillsammans med EuroStor, en viktig partner på den tyska marknaden.

Cebit Program 2017

More news
Top